asasd

Strategiczne doradztwo finansowe

Usługi PLCF w zakresie strategicznego doradztwa finansowego skierowane są do firm szukających nowych kierunków rozwoju i/lub potrzebujących zweryfikować i zwiększyć efektywność działania przy wykorzystaniu istniejących zasobów.

W oparciu o wiedzę i doświadczenie biznesowe tworzymy dla naszych klientów skuteczne i wieloaspektowe rozwiązania, mające na celu zoptymalizowanie wartości firmy w długim okresie.

Świadczone przez nas usługi obejmują miedzy innymi następujące obszary:

  • identyfikacja możliwości tworzenia dodatkowej wartości w firmie poprzez wejście na nowe rynki, zwiększenie sprzedaży, poprawę rentowności, wzmocnienie posiadanej marki i osiągnięcie stabilności biznesowej,
  • optymalizacja głównych obszarów działalności spółki (finanse, sprzedaż i marketing, koszty operacyjne, kapitał obrotowy, struktura organizacyjna),
  • usprawnienie procesów biznesowych,
  • identyfikacja możliwości i ocena tworzenia wspólnych przedsięwzięć z partnerami biznesowymi,
  • integracja po fuzji/przejęciu (wsparcie w zarządzaniu zmianą oraz uzyskiwaniu maksymalnej wartości wynikającej ze zrealizowanej transakcji przy jednoczesnym zminimalizowaniu istniejących ryzyk),
  • opracowanie strategii wyjścia z inwestycji lub przedsięwzięcia biznesowego,
  • wdrażanie zmian po procesie zbycia części przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym unikaniu zakłóceń funkcjonowania biznesu w podstawowej jego działalności.

 

Doradztwo finansowe dla firm

Współpracując z klientami w obszarze doradztwa strategicznego wypracowaliśmy szereg długoletnich relacji z właścicielami firm i kadrą zarządzającą, dostarczając rozwiązania biznesowe dostosowane do potrzeb danej organizacji oraz wspierając i monitorując ich wdrażanie. Często nasza współpraca z klientami ma charakter długoterminowy i wspieramy ich w procesie nadzoru właścicielskiego.

Każdy projekt poprzedzamy gruntowną analizą obecnej sytuacji spółki oraz otoczenia rynkowego i konkurencyjnego w którym ona funkcjonuje. Badamy kluczowe procesy biznesowe oraz analizujemy dotychczasową działalność w zakresie rozwoju spółki i próby poprawy jej efektywności operacyjnej.

 

Strategiczne doradztwo finansowe – Warszawa

Na podstawie tej analizy określamy możliwości rozwoju spółki poprzez realizację wybranej strategii. Kwantyfikujemy zaproponowane rozwiązania, sporządzając długoletnie prognozy wyników, budując modele finansowe i szacując wykreowaną dodatkową wartość. Bardzo często w takich projektach opracowywane są różne scenariusze rozwoju, na podstawie których pomagamy klientowi podjąć odpowiednie decyzje biznesowe i wybrać najbardziej optymalne opcje rozwoju uwzględniające zarówno stopę zwrotu, jak też dopuszczalny poziom ryzyka.

W przypadku takiej konieczności wspieramy spółkę w procesie realizacji zdefiniowanej strategii i wdrożenia konkretnych rozwiązań poprzez wdrożenie odpowiednich metod kontrolingu zarządczego oraz uczestnictwo w pracach Rad Nadzorczych.

 

Sprawdź wszystkie obszary, w których możemy Ci pomóc:

Top