Doradca transakcyjny czy strategiczny? Piotr Łagowski

Polski przedsiębiorca chcący dokonać sprzedaży swojej firmy czy też zakupu innego przedsiębiorstwa posiada szereg możliwości pozyskania profesjonalnych usług doradczych. Na polskim rynku funkcjonuje wiele firm doradczych o różnorodnych profilach działalności. Problem z wyborem polega nie tyle na braku potencjalnych doradców, lecz raczej na ich różnorodnym charakterze i różnych kwalifikacjach. Jak wybrać firmę doradczą odpowiednią dla naszej firmy? Czy powinna to być firma wykonująca wyłącznie usługi doradztwa transakcyjnego czy potrzebujemy kogoś, kto świadczy również szerzej rozumiane doradztwo strategiczne?  W niniejszym artykule chciałem przybliżyć Państwu tą tematykę.

Doświadczone przedsiębiorstwa i korporacje

Jako, że trzeba brać przykład z najlepszych, to na początku warto prześledzić w jaki sposób z doradców korzystają doświadczeni inwestorzy i duże korporacje.

Z racji tego, że fuzje i przejęcia nie są dla nich nowością, firmy duże i doświadczone mają wypracowane metody zarządzania tego typu projektami. Przy ocenie biznesowej planowanego przedsięwzięcia z reguły opierają się na zespołach projektowych tworzonych z udziałem swoich pracowników. Zdarza się, że korporacje zatrudniają własnych specjalistów do oceny i zarządzania projektami fuzji i przejęć (są to najczęściej osoby pełniące funkcję dyrektorów ds. rozwoju lub ds. strategii).

Oczywiście duże firmy również korzystają z doradców, ale z reguły potrzebują ich wyłącznie do realizacji konkretnych specjalistycznych zadań. Doradcom tym zlecane są takie prace jak efektywne przeprowadzenie procesu due dilligence czy też sprawne przeprowadzenie procesu negocjacyjnego. W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez duże korporacje powstały firmy świadczące doradztwo transakcyjne. Rolą takiego doradcy z reguły nie jest doradzanie przy strategicznych i biznesowych aspektach planowanego projektu, lecz sprawne jego przeprowadzenie od strony technicznej. Tego rodzaju firm na polskim rynku jest wiele- począwszy od dużych międzynarodowych firm sieciowych, po małe wyspecjalizowane butiki inwestycyjne oraz firmy obsługujące rynek giełdowy.

Przedsiębiorstwa bez doświadczeń w projektach M&A

W przypadku firm nie mających doświadczeń w projektach fuzji i przejęć wybór odpowiedniego doradcy jest kwestią znacznie trudniejszą.

Z jednej strony firmy nie będące korporacjami również potrzebują doradcy, który pomoże im sprawnie przeprowadzić cały proces od strony czysto transakcyjnej. Z drugiej jednak strony równie istotnym (a może nawet najważniejszym) zadaniem takiego eksperta powinna być pomoc w udzieleniu odpowiedzi na pytania strategiczne i biznesowe związane z realizowanym projektem. Co chcemy uzyskać przejmując daną firmę? Jaki wpływ będzie miało to przejęcie na naszą własną organizację?  W jaki sposób zintegrować przejmowaną organizację aby w pełni wykorzystać efekty synergii? To są najważniejsze pytania, na które trzeba sobie udzielić odpowiedzi w ramach rozważania sensu ekonomicznego projektu fuzji czy przejęcia.

Oczywiście żaden doradca samodzielnie na te pytania nie odpowie. Musimy się liczyć z koniecznością zaangażowania w projekt własnych pracowników dysponujących najlepszą wiedzą na temat prowadzonego przez nas biznesu. Kluczem do sukcesu jest wybór takiego doradcy strategicznego, który pomoże nam w odpowiednim zarządzaniu zarówno częścią transakcyjną projektu przejęcia, jak też jego częścią biznesową.

Doradca transakcyjny czy strategiczny: Podsumowanie

Doradztwo transakcyjne jest wysoce wyspecjalizowaną usługą, która ma na celu sprawne przeprowadzenie projektu typu M&A. Firmy doświadczone i korporacje wiedzą jak z tego rodzaju usług optymalnie korzystać. W przypadku firm nie mających doświadczeń w tematyce fuzji i przejęć warto a właściwie należy rozważyć zwrócenie się o pomoc do takiego doradcy, który posiada również doświadczenia biznesowe i jest w stanie odpowiednio zarządzać całym projektem – zarówno od strony czysto transakcyjnej, jak też strategicznej.

Więcej o roli doradcy można znaleźć w naszych artykułach o procesie zakupu przedsiębiorstwa oraz o tym, jak sprzedać własną firmę.

Top