Czy Tarcza zastąpi prawdziwą restrukturyzację? Piotr Łagowski

Tarcza antykryzysowa a restrukturyzacja dużych firm

W ostatnich dniach ruszył program pomocowy PFR dla firm w ramach tzw. Tarczy Finansowej. Jest to kolejny program pomocowy uruchomiony przez polskie władze w celu przeciwdziałania kryzysowi wywołanemu epidemią COVID-19. Wcześniej swoje programy ogłosiły między innymi: ZUS, BGK, czy też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Pracy.

Większość polskich przedsiębiorców jest w tej chwili skoncentrowana na próbie pozyskania środków finansowych z tych potencjalnych źródeł pomocy publicznej. Sprawa nie jest prosta, albowiem panuje duży chaos informacyjny (także dotyczący samego nazewnictwa poszczególnych „tarcz” i ich kolejnych wersji), jak również wskutek nie kończących się poprawek legislacyjnych, kryteria udzielania pomocy ulegają bezustannej zmianie. Wydaje się, że instytucje Państwa obsługujące poszczególne programy pomocowe nie są w stanie działać w tych trudnych warunkach szybko i skutecznie. Można się więc spodziewać, że potrwa to co najmniej kilka kolejnych miesięcy.

Obawiam się, że w tym wszystkim wielu przedsiębiorców zapomni o kwestii najważniejszej- żadna tarcza antykryzysowa czy finansowa nie jest w stanie zastąpić koniecznej restrukturyzacji firm. Pomoc publiczna ma charakter głównie krótkoterminowy. Bardzo często jest to pomoc warunkowa, uzależniona od spełnienia określonych warunków np. dotyczących utrzymania zatrudnienia czy też rezydencji podatkowej. Środki publiczne przeznaczone na wsparcie firm są teoretycznie znaczne, ale wielokrotnie mniejsze od zapotrzebowania. Wielu przedsiębiorców tej pomocy nie otrzyma albo otrzyma za mało i za późno.

W obliczu obecnego kryzysu każdy przedsiębiorca musi przede wszystkim wziąć sprawy w swoje ręce. Trzeba na nowo zastanowić się nad następującymi kwestiami:

  • czy nie przyszedł czas na zmianę strategii naszej firmy i jakie mamy inne opcje jej rozwoju?
  • jakie mamy przewagi konkurencyjne i czy je odpowiednio wykorzystujemy?
  • czy utrzymujemy zbędne aktywa i zbędne zasoby, które zamiast przychodów generują tylko koszty?
  • co można zrobić, aby zmniejszyć wartość zaangażowanych w nasz biznes środków obrotowych i poprawić stopę zwrotu z kapitałów własnych?

Kryzys to nie tylko ryzyko, to również szansa na dokonanie głębokich zmian w firmie, które popchną ją na właściwe tory. Nikt za nas tej szansy nie wykorzysta – a z pewnością nie zrobi tego żadna Tarcza.

W PLCF współpracujemy z polskimi przedsiębiorstwami przy przeprowadzaniu kompleksowych strategicznych restrukturyzacji finansowych. W ramach tej współpracy:

  • świadczymy usługi strategicznego doradztwa finansowego przy definiowaniu czy modyfikacji strategii rozwojowych;
  • wspomagamy przedsiębiorców w negocjacjach z wierzycielami dotyczących restrukturyzacji zadłużenia;
  • pomagamy pozyskać finansowanie firm, między innymi poprzez współpracę z inwestorami finansowymi;
  • wspieramy restrukturyzowane firmy w procesach M&A w zakresie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, zbędnych segmentów działalności i związanych z tą działalnością aktywów.

Jako firma o profilu transakcyjnym oraz skoncentrowana na obsłudze sektora prywatnego (nie współpracujemy ze spółkami Skarbu Państwa), mamy praktyczne podejście do realizowanych projektów ukierunkowane na osiągnięcie konkretnych rezultatów.

 

Top