COLIAN Piotr Łagowski

“Współpracuję z Panem Piotrem już od wielu lat. Jest moim stałym doradcą w kwestiach fuzji i przejęć oraz w wybranych projektach typu corporate finance. Jest też członkiem Rady Nadzorczej naszej spółki, dzięki czemu doskonale zna naszą organizację i nasze potrzeby, wobec tego jest w stanie efektywnie poprowadzić ważne dla nas projekty.”

Jan Kolański, Prezes Zarządu Colian SA

Top