asasd

Pozyskiwanie finansowania

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa wzrasta zapotrzebowanie na kapitał finansujący jego działalność. Realizując strategie rozwojowe firmy, właściciele muszą podejmować decyzje dotyczące kształtowania struktury zaangażowanego kapitału, biorąc pod uwagę wiele czynników.m.in. dostępność kapitału, jego koszt oraz możliwości efektywnego wykorzystania. Poszukiwane są optymalne rozwiązania, gdzie wzrost zaangażowanego kapitału przełoży się w długim okresie na maksymalizowanie wartości firmy.

Pomagamy naszym klientom w pozyskaniu kapitału niezbędnego do sfinansowania rozwoju firmy, rosnących potrzeb w obszarze kapitału obrotowego, wdrożenia projektów inwestycyjnych, finansowania projektów M&A i przekształceń własnościowych lub wykorzystanego do realizacji działań restrukturyzacyjnych. Współpracujemy z firmami doradzając przy konkretnym projekcie jak również w dłuższym okresie, identyfikując ich potrzeby kapitałowe na różnych etapach rozwoju, opracowując i wdrażając długoterminowe strategie finansowania mające na celu kreowanie dodatkowej wartości firmy dla jej właścicieli.

Tworzymy modele finansowe, analizując różne scenariusze w poszukiwaniu optymalnych wariantów pozyskania finansowania, z uwzględnieniem zmieniających się warunków rynkowych oraz założeń dotyczących operacyjnej działalności firmy. Przygotowujemy materiały i dokumenty na potrzeby instytucji finansowych oraz bierzemy udział w negocjacjach warunków finansowania.

W szczególności, nasze usługi obejmują doradztwo w następujących obszarach:

Finansowanie rozwoju firmy

Realizacja planów rozwoju firmy, zarówno w drodze organicznej ekspansji, inwestycji, nabycia nowych technologii czy innych inicjatyw strategicznych związana jest z poszukiwaniem nowych źródeł kapitału.

Zapewniamy naszym klientom pomoc w pozyskaniu kapitału zarówno od inwestorów strategicznych jak i finansowych (fundusze Private Equity) jak również organizujemy proces pozyskania finansowania dłużnego.  W naszym podejściu do projektów związanych z dostępem do nowych źródeł kapitału zawsze poszukujemy optymalnej relacji dług/kapitał własny. Zakres naszej oferty obejmuje przeprowadzenie kompleksowej analizy przygotowującej, prognozy wyników finansowych, wycenę udziałów, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej i udział w negocjacjach warunków finansowania.

Finansowanie transakcji kapitałowych

W większości przypadków firmy dokonujące inwestycji kapitałowych nie są w stanie samodzielnie sfinansować transakcji i stają przed koniecznością pozyskania odpowiedniego finansowania.

W tego typu projektach współpracujemy z klientami już na etapie strukturyzacji transakcji, analizując dostępne możliwości pozyskania nowych kapitałów własnych lub też finansowania dłużnego, ich źródło i koszt, w odniesieniu do opłacalności całości przedsięwzięcia inwestycyjnego.  W zależności od potrzeb klientów, staramy się wypracować takie rozwiązania, które pozwolą im pozyskać odpowiednią kwotę kapitału nie tylko na zakup firmy, lecz również na jej dalszy rozwój. Jednocześnie zawsze zwracamy uwagę na to, aby po akwizycji spółka nie utraciła elastyczności operacyjnej i finansowej, niezbędnej do realizacji jej długoterminowych celów strategicznych.

Restrukturyzacja finansowa

Jedną z możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstwa, zwiększającą jego wartość rynkową, jest optymalizacja struktury kapitału. Doradzamy zarządom spółek w poszukiwaniu optymalnej relacji pomiędzy długiem a generowanym zyskiem oraz kapitałem własnym, przy której zminimalizowany zostaje koszt zainwestowanego kapitału a wartość firmy jest największa.

 

Sprawdź wszystkie obszary, w których możemy Ci pomóc:

Top