asasd

Piotr Łagowski

Profil na LinkedIn

Skype – LAGOWSKI.PLCF

Funkcja w PLCF – Założyciel i dyrektor zarządzający

Piotr Łagowski - PLCF - doradztwo transakcyjne

Piotr Łagowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego posiadający ponad 25-letnie międzynarodowe doświadczenie biznesowe. Jego główne atuty to wszechstronna wiedza, zdroworozsądkowość i doskonałe bezpośrednie relacje z klientami.

W początkach swej kariery zawodowej pracował w firmach doradczych oraz spółkach zarządzających funduszami inwestycyjnymi stworzonymi przez międzynarodowe instytucje finansowe (Bank ING, Bank Creditanstalt). Przez następnych kilka lat był członkiem zarządu wiodących polskich grup przemysłowych, takich jak: ZPW Prospan i ZPW Grajewo (obecnie: Pfleiderer Grajewo SA), Grupy Kapitałowej Boryszew i wchodzącej w skład tej grupy Impexmetal SA. W przedsiębiorstwach tych realizował szereg znaczących projektów restrukturyzacyjnych i integracyjnych, dzięki czemu zyskał bogate doświadczenie w bieżącym zarządzaniu operacyjnym dużymi wielozakładowymi grupami przemysłowymi. W kolejnych latach kontynuował swoją karierę zawodową współpracując z czołową polską firmą doradztwa finansowego Pekao Access zarządzając szeregiem projektów fuzji i przejęć, restrukturyzacji finansowej oraz pozyskując finansowanie dla polskich i zagranicznych inwestorów realizujących projekty w Polsce, Rosji, Ukrainie, Czechach i w krajach bałtyckich.

Od 2009 roku prowadzi własna firmę – PLCF świadczącą profesjonalne usługi typu corporate finance. Jest również członkiem Rad Nadzorczych oraz Komitetów Audytu dużych polskich firm giełdowych i prywatnych.

Jego pełną wcześniejszą karierę zawodową przedstawiono poniżej.

 

od 2009           PLCF – założyciel i dyrektor zarządzający.

2001-2009      Dyrektor w Pekao Access

 • kierownictwo szeregu projektów z zakresu M&A, prywatyzacji, restrukturyzacji oraz doradztwa strategicznego dla wiodących polskich przedsiębiorstw (takich jak: Zakłady Chemiczne POLICE, Zakłady Azotowe w Tarnowie, Impexmetal S.A., PKP Cargo S.A., CTL S.A., HFP S.A.), przede wszystkim z branży chemicznej, spożywczej, drzewnej oraz w branżach dystrybucyjnych;
 • współpraca z wiodącym europejskim przedsiębiorstwem branży drzewnej w projekcie inwestycji kapitałowych na rynkach Rosji, Ukrainy i Krajów Bałtyckich;
 • współpraca z amerykańską firmą doradztwa e- biznesowego w projektach B2B w zakresie logistyki, obsługi klienta i sprzedaży

 2005-2006      Dyrektor ds. Rozwoju, Członek Zarządu w Boryszew S.A. oraz Impexmetal S.A.

 • odpowiedzialny za określenie i realizację strategii rozwoju powiązanych kapitałowo Grup Boryszew i Impexmetal stanowiących jedną z największych polskich grup przemysłowych (obydwie spółki notowane na GPW w Warszawie)

1999-2001   Dyrektor ds. Logistyki, Członek Zarządu w Zakładach Płyt Wiórowych w Grajewie (spółka notowana na GPW) oraz Zakładach Płyt Wiórowych PROSPAN S.A. w Wieruszowie, spółkach przejętych przez niemiecki koncern Pfleiderer AG

 • wdrożenie nowoczesnych rozwiązań logistycznych, w spółkach o skonsolidowanej sprzedaży ok. 700 mln PLN, w oparciu o wzorce stosowane przez koncern Pfleiderer;
 • stworzenie Działu Obsługi Klienta oraz Działu Planowania Produkcji oraz zarządzanie tymi działami;
 • zarządzanie stanami magazynowymi, zdolnościami produkcyjnymi, spedycją oraz współpraca z kluczowymi dostawcami;
 • negocjacje z kluczowymi odbiorcami w kwestiach usprawnień procesu obsługi ich zamówień (dostawy just- in- time, zapasy buforowe);
 • wdrożenie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie procesem logistycznym oraz rozpoczęcie wdrażania e- commerce;
 • uczestnictwo w pracach Zarządu nad gruntowną restrukturyzacją obydwu spółek (redukcja zatrudnienia, konsolidacja produkcji, integracja z grupą Pfleiderer);

1995-1999       Fund Manager a następnie Dyrektor Inwestycyjny w Creditanstalt- SCG Fund Management, spółce zarządzającej Narodowym Funduszem Inwestycyjnym HETMAN.

 • wprowadzenie systemu kontrolingu finansowego w 35 spółkach wiodących Funduszu;
 • wyceny spółek wiodących, opiniowanie wniosków, co do inwestycji kapitałowych Funduszu;
 • zarządzanie głównym projektem inwestycyjnym Funduszu- stworzeniem polskiej grupy kapitałowej w branży płyt wiórowych, z 35% udziałem w rynku:
 • kierownictwo projektu przejęcia ZPW Prospan (wartość transakcji- 120 mln PLN);
 • członkostwo w radach nadzorczych ZPW Prospan oraz ZPW w Grajewie;
 • określenie i realizacja strategii rozwoju obydwu spółek (benchmarking, analizy rynku krajów Europy Środkowo- Wschodniej, program inwestycyjny oraz inwestycje kapitałowe);
 • kierownik projektu redukcji kosztów poprzez integrację i fuzję obydwu Spółek, realizowanego wspólnie z Boston Consulting Group;
 • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących sprzedaży wiodących pakietów akcji obydwu Spółek dla inwestora strategicznego;

1994-1995       Fund Manager w Hanseatic Investment Services, spółce stworzonej przez konsorcjum firm: ING Bank, Beta Fund, Access oraz Warta, w celu zarządzania jednym z NFI.

 • opracowanie systemu wyceny przedsiębiorstw uczestniczących w Programie Powszechnej Prywatyzacji, kompleksowe analizy wszystkich (ok. 450) firm;
 • wizyty w ponad 150 przedsiębiorstwach w celu oszacowania ich atrakcyjności inwestycyjnej;

1993-1994     Niezależny konsultant współpracujący z polskimi firmami doradczymi przy restrukturyzacji przedsiębiorstw.

 • analizy marketingowe i opracowywanie strategii marketingowych dla przedsiębiorstw branży bawełnianej i tkanin dekoracyjnych;
 • przygotowywanie programów naprawczych oraz projekcje wyników finansowych w ramach bankowych postępowań ugodowych;
 • przygotowywanie prospektów emisyjnych w związku z planowanymi publicznymi emisjami akcji i wprowadzeniem ich do obrotu giełdowego;
 • analiza rynku obuwniczego dla Ministerstwa Przemysłu (program PHARE)
 • analiza rynku produktów pochodzących z procesu odsalania wód kopalnianych na potrzeby Nadwiślańskiej Spółki Węglowej (program PHARE)
 • stała współpraca doradcza z restrukturyzowanymi przedsiębiorstwami
 • prowadzenie wykładów z metod wyceny dla Ośrodków Doskonalenia Zawodowego

1992-1993      Młodszy konsultant a następnie konsultant w firmie doradztwa finansowego ING BH Consultants, stanowiącym joint- venture polskiego Banku Handlowego oraz holenderskiego ING Bank.

 • doradztwo finansowe dla inwestorów przy zakupie przedsiębiorstw;
 • wyceny spółek w procesie ich prywatyzacji, na potrzeby Ministerstwa Przekształceń Własnościowych;
 • analizy rentowności kontraktów wiodącej polskiej stoczni na potrzeby banków kredytujących.

Top