Nadzór Właścicielski

Wspomagamy grupy kapitałowe w sprawowaniu nadzoru nad ich spółkami zależnymi poprzez uczestnictwo w Radach Nadzorczych i Komitetach Audytu. Opracowujemy efektywne systemy raportowania na potrzeby grup kapitałowych. Dowiedz się więcej o nadzorze właścicielskim.
czytaj więcej...

Pozyskiwanie Finansowania

W sposób kompleksowy dokonujemy oceny i opiniujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne oraz przygotowujemy dane i materiały niezbędne do pozyskania ich finansowania. Doradzamy w negocjacjach umów kredytowych z bankami oraz doradzamy przy pozyskaniu finansowania przedsiębiorstw ze strony funduszy private equity. Dowiedz się więcej o pozyskiwaniu finansowania.
czytaj więcej...

Restrukturyzacje

Jest to usługa kierowana przede wszystkim do firm będących w trudnej sytuacji finansowej. We współpracy z Klientami przygotowujemy plany naprawcze, które przedstawiamy wierzycielom. Poszukujemy alternatywnych rozwiązań w zakresie pozyskania finansowania, dopasowanych do realnych możliwości restrukturyzowanych firm. Dowiedz się więcej o restrukturyzacjach firm.
czytaj więcej...

Strategiczne doradztwo finansowe

Jest to grupa usług doradczych o różnorodnym indywidualnym charakterze, których cechą wspólną jest rekomendacja optymalizacji wartości firmy z punktu widzenia jej właścicieli. Bardzo często po początkowym okresie dynamicznego rozwoju istnieje wiele możliwych, choć wzajemnie się wykluczających, strategicznych dróg rozwoju przedsiębiorstw. Naszym zadaniem w takim przypadku jest przeprowadzenie kompleksowych analiz (finansowych,...
czytaj więcej...

Fuzje i przejęcia

Są to usługi o typowo transakcyjnym charakterze. Kompleksowo doradzamy inwestorom krajowym i zagranicznym, którzy chcą zdynamizować rozwój swoich firm poprzez przejecie Innych podmiotów. W przypadku doradztwa na rzecz sprzedających identyfikujemy potencjalnych inwestorów, przygotowujemy dokumenty ofertowe oraz negocjujemy optymalne finansowo, podatkowo i prawnie warunki wyjścia z inwestycji. Doradzamy również przy fuzjach...
czytaj więcej...

Top