SECO Piotr Łagowski

doradztwo w projekcie definiowania strategii rozwoju grupy kapitałowej polskiego producenta pieców przemysłowych na rynkach zagranicznych

Top