NITECKI Piotr Łagowski

doradztwo na rzecz funduszu inwestycyjnego w procesie sprzedaży udziałów FPA Group- wiodącej polskiej firmy z segmentu outsurcingu kadr, płac i księgowości.

Top