asasd

Ewa Torosian

Profil LinkedIn

 

Ewa Torosian PLCF

 

Od ponad pięciu lat związana z PLCF. Odpowiedzialna za projekty fuzji i przejęć oraz strategicznego doradztwa finansowego, ekspertka w dziedzinie modelowania finansowego, analiz, oceny projektów inwestycyjnych oraz wyceny spółek.

Ewa Torosian jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Uczestniczyła w programie CEMS Master in Management, w ramach którego studiowała zarządzanie na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz wyceny nieruchomości. Brała udział w licznych szkoleniach obejmujących szeroko pojęte zagadnienia corporate finance, praktyczne i finansowe aspekty fuzji i przejęć, modelowanie finansowe i wycenę przedsiębiorstw.

Od ponad 15 lat związana z branżą doradztwa transakcyjnego i strategicznego. W ramach pracy dla firmy konsultingowej Pekao Access zdobywała doświadczenie w projektach fuzji i przejęć, uczestniczyła w wykupach menedżerskich, prywatyzacjach spółek Skarbu Państwa oraz doradzała w pozyskiwaniu finansowania na rynku publicznym (IPO).

W trakcie kilkuletniej pracy dla Orange Polska na stanowisku Eksperta ds. Fuzji i Przejęć  uczestniczyła w projektach transakcyjnych realizowanych w ramach strategii firmy w zakresie restrukturyzacji jej portfela działalności. Wykonywała również zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi Grupy Orange.

Wybrane projekty:

 • strategiczne doradztwo finansowe dla firmy Lidex sp. z o.o. działającej na rynku tłumaczeń i obsługi konferencji,
 • przejęcie przez Telekomunikację Polską S.A. spółki IT działającej w branży integracji sieciowej,
 • sprzedaż na rzecz funduszu private equity spółki Otwarty Rynek Elektroniczny S.A., działającej na rynku rozwiązań w obszarze zakupów biznesowych,
 • sprzedaż na rzecz funduszu private equity spółki TP Emitel Sp. z o.o. – wiodącego polskiego operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej,
 • sprzedaż Grupie Lux Med. spółki TPMed sp. z o.o., świadczącej usługi ochrony zdrowia,
 • doradztwo na rzecz spółki Elektrownie Szczytowo – Pompowe S.A. przy przejęciu Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.,
 • doradztwo na rzecz Zakładów Chemicznych POLICE S.A. w pierwszym etapie procesu prywatyzacji spółki (oferta publiczna),
 • doradztwo na rzecz Impexmetal S.A. przy opracowaniu strategii rozwoju grupy kapitałowej oraz programów restrukturyzacji wybranych spółek zależnych,
 • usługi doradcze dla Pfleiderer AG w projekcie inwestycji kapitałowej typu greenfield w Rosji,
 • doradztwo transakcyjne przy wykupie menedżerskim spółki Optex S.A.,
 • doradztwo przy prywatyzacji Elektrociepłowni Poznańskich S.A.

Top