Sprzedaż FPA- firmy z sektora usług outsouringu kadr, płac i księgowości Piotr Łagowski

obsługa również mniejszych podmiotów

Projekt ten dotyczy stosunkowo niewielkiej firmy (poniżej 10 mln zł przychodów) ale jest dobrym świadectwem na to, że również w przypadku sprzedaży tego rodzaju podmiotów warto skorzystać z profesjonalnych usług doradztwa transakcyjnego.

Właścicielem FPA Group (warszawskiej firmy z sektora outsourcingu kadr, płac i księgowości) był fundusz inwestycyjny Nitecki Acquisition. Fundusz zdecydował się na wyjście z tej inwestycji i zlecił PLCF Piotr Łagowski przeprowadzenie tej transakcji.

W ramach tego projektu przeprowadziliśmy analizy wstępne spółki przygotowaliśmy pełną dokumentację ofertową, zidentyfikowaliśmy potencjalnych inwestorów oraz zebraliśmy ich oferty wstępne. Jako, że ofert było kilka i część z nich spełniało oczekiwania Sprzedającego zdecydowano o przystąpieniu do drugiej fazy projektu. W trakcie tej fazy przeprowadziliśmy negocjacje z wybranymi inwestorami oraz umożliwiliśmy im przeprowadzenie procesu due diligence. Ostatecznie najlepszą ofertę końcową przedstawiła firma Grant Thorton i to ona została nowym właścicielem FPA Group dając tej spółce szanse na dalszy rozwój w ramach większej organizacji.

…pokaż więcej

Top