Przejęcie irlandzkiego producenta słodyczy typu premium Lily O’Brien’s przez Colian Holding SA Piotr Łagowski

Lily O’Brien’s to irlandzki producent wyrobów czekoladowych i deserów typu premium. W firmę tą zainwestował wiodący światowy fundusz inwestycyjny Carlyle Group zapewniając spółce osiągnięcie wzrostu skali działalności. Po kilku latach od swej inwestycji w 2017 roku Fundusz przystąpił do wyjścia z inwestycji. Zainteresowała ona polski Colian Holding S.A. którego strategia zakłada dokonywanie przejęć markowych producentów słodyczy na wybranych rynkach. PLCF Piotr Łagowski będący stałym doradcą transakcyjnym Colian Holding S.A. odpowiadał za przeprowadzenie również tej transakcji.

Naszym zadaniem było zarządzanie zespołem projektowym w skład którego oprócz ekspertów Colian wchodzili również irlandzcy doradcy prawni i finansowi. Zadaniem tego zespołu było przeprowadzenie kompleksowego badania due dilligence przejmowanej spółki, zdefiniowanie synergii i zaplanowanie integracji, przygotowanie prognoz finansowych oraz wycen. Odpowiadaliśmy również za prowadzenie całego procesu negocjacyjnego/

Największym wyzwaniem tego projektu była konieczność zbudowania odpowiedniej komunikacji pomiędzy kupującym będącym polską firmą, sprzedającym będącym światowym gigantem sektora funduszy inwestycyjnych oraz lokalnymi irlandzkimi partnerami i zarządem przejmowanej spółki. Udało się to osiągnąć w wyniku czego pod koniec 2017 roku nastąpiła finalizacja wartej ok 40 mln EUR transakcji (cena za akcje plus dług). Jest to największa inwestycja polskiej firmy w Irlandii.

Zrozumienie lokalnej specyfiki i uwarunkowań

…pokaż więcej

Top