Oferta

Oferta PLCF to usługi doradcze typu corporate finance. Zakres tych usług jest każdorazowo ustalany z Klientem w oparciu o jego potrzeby i oczekiwania. Poniżej przedstawiam typowe obszary działalności mojej firmy.

Fuzje i przejęcia
Są to usługi o typowo transakcyjnym charakterze. Kompleksowo doradzamy inwestorom krajowym i zagranicznym, którzy chcą zdynamizować rozwój swoich firm poprzez przejęcie innych podmiotów. W przypadku doradztwa na rzecz sprzedających identyfikujemy potencjalnych inwestorów, przygotowujemy dokumenty ofertowe oraz negocjujemy optymalne finansowo, podatkowo i prawnie warunki wyjścia z inwestycji. Doradzamy również przy fuzjach i podziałach, w których kluczowym zadaniem jest przekonanie partnerów do określonego parytetu wymiany swoich aktywów oraz wyboru odpowiedniej struktury transakcji. Wspomagamy także swoich klientów przy pozyskiwaniu finansowania realizowanych przez nich transakcji.

Zapraszam również na mojego bloga poświęconego tematyce fuzji i przejęć.

Pozyskiwanie finansowania projektów
W sposób kompleksowy dokonujemy oceny i opiniujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne oraz przygotowujemy dane i materiały niezbędne do pozyskania ich finansowania. Doradzamy w negocjacjach umów kredytowych z bankami oraz doradzamy przy pozyskaniu finansowania przedsiębiorstw ze strony funduszy private equity.

Restrukturyzacja finansowa
Jest to usługa kierowana przede wszystkim do firm będących w trudnej sytuacji finansowej. We współpracy z Klientami przygotowujemy plany naprawcze, które przedstawiamy wierzycielom. Poszukujemy alternatywnych rozwiązań w zakresie pozyskania finansowania, dopasowanych do realnych możliwości restrukturyzowanych firm.

Strategiczne doradztwo finansowe
Jest to grupa usług doradczych o różnorodnym i indywidualnym charakterze, których cechą wspólną jest rekomendacja optymalizacji wartości firmy z punktu widzenia jej właścicieli. Bardzo często po początkowym okresie dynamicznego progresu istnieje wiele możliwych, choć wzajemnie się wykluczających, strategicznych dróg rozwoju przedsiębiorstw. Naszym zadaniem w takim przypadku jest przeprowadzenie kompleksowych analiz (finansowych, podatkowych i prawnych) wszystkich opcji strategicznych i zaproponowanie właścicielom firm takich rozwiązań, które zoptymalizują wartość posiadanych przez nich aktywów, przy określonym poziomie akceptowalnego przez nich ryzyka.