Doradca transakcyjny czy strategiczny?

Polski przedsiębiorca chcący dokonać sprzedaży swojej firmy czy też zakupu innego przedsiębiorstwa posiada szereg możliwości pozyskania profesjonalnych usług doradczych. Na polskim rynku funkcjonuje wiele firm doradczych o różnorodnych profilach działalności. Problem z wyborem polega nie tyle na braku potencjalnych doradców, lecz raczej na ich różnorodnym charakterze i różnych kwalifikacjach. Jak wybrać firmę doradczą odpowiednią dla naszej firmy? Czy powinna to być firma wykonująca wyłącznie usługi doradztwa transakcyjnego czy potrzebujemy kogoś, kto świadczy również szerzej rozumiane doradztwo strategiczne?  W niniejszym artykule chciałem przybliżyć Państwu tą tematykę.

Doświadczone przedsiębiorstwa i korporacje

Jako, że trzeba brać przykład z najlepszych, to na początku warto prześledzić w jaki sposób z doradców korzystają doświadczeni inwestorzy i duże korporacje.

 Z racji tego, że fuzje i przejęcia nie są dla nich nowością, firmy duże i doświadczone mają wypracowane metody zarządzania tego typu projektami. Przy ocenie biznesowej planowanego przedsięwzięcia z reguły opierają się na zespołach projektowych tworzonych z udziałem swoich pracowników. Zdarza się, że korporacje zatrudniają własnych specjalistów do oceny i zarządzania projektami fuzji i przejęć (są to najczęściej osoby pełniące funkcję dyrektorów ds. rozwoju lub ds. strategii).

Oczywiście duże firmy również korzystają z doradców, ale z reguły potrzebują ich wyłącznie do realizacji konkretnych specjalistycznych zadań. Doradcom tym zlecane są takie prace jak efektywne przeprowadzenie procesu due dilligence czy też sprawne przeprowadzenie procesu negocjacyjnego. W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez duże korporacje powstały firmy świadczące doradztwo transakcyjne. Rolą takiego doradcy z reguły nie jest doradzanie przy strategicznych i biznesowych aspektach planowanego projektu, lecz sprawne jego przeprowadzenie od strony technicznej. Tego rodzaju firm na polskim rynku jest wiele- począwszy od dużych międzynarodowych firm sieciowych, po małe wyspecjalizowane butiki inwestycyjne oraz firmy obsługujące rynek giełdowy.

Przedsiębiorstwa bez doświadczeń w projektach M&A

W przypadku firm nie mających doświadczeń w projektach fuzji i przejęć wybór odpowiedniego doradcy jest kwestią znacznie trudniejszą.

Z jednej strony firmy nie będące korporacjami również potrzebują doradcy, który pomoże im sprawnie przeprowadzić cały proces od strony czysto transakcyjnej. Z drugiej jednak strony równie istotnym (a może nawet najważniejszym) zadaniem takiego eksperta powinna być pomoc w udzieleniu odpowiedzi na pytania strategiczne i biznesowe związane z realizowanym projektem. Co chcemy uzyskać przejmując daną firmę? Jaki wpływ będzie miało to przejęcie na naszą własną organizację?  W jaki sposób zintegrować przejmowaną organizację aby w pełni wykorzystać efekty synergii? To są najważniejsze pytania, na które trzeba sobie udzielić odpowiedzi w ramach rozważania sensu ekonomicznego projektu fuzji czy przejęcia.

Oczywiście żaden doradca samodzielnie na te pytania nie odpowie. Musimy się liczyć z koniecznością zaangażowania w projekt własnych pracowników dysponujących najlepszą wiedzą na temat prowadzonego przez nas biznesu. Kluczem do sukcesu jest wybór takiego doradcy strategicznego, który pomoże nam w odpowiednim zarządzaniu zarówno częścią transakcyjną projektu przejęcia, jak też jego częścią biznesową.

Podsumowanie

Doradztwo transakcyjne jest wysoce wyspecjalizowaną usługą, która ma na celu sprawne przeprowadzenie projektu typu M&A. Firmy doświadczone i korporacje wiedzą jak z tego rodzaju usług optymalnie korzystać. W przypadku firm nie mających doświadczeń w tematyce fuzji i przejęć warto a właściwie należy rozważyć zwrócenie się o pomoc do takiego doradcy, który posiada również doświadczenia biznesowe i jest w stanie odpowiednio zarządzać całym projektem- zarówno od strony czysto transakcyjnej, jak też strategicznej.