Doradztwo transakcyjne i strategiczne
PLCF Piotr Łagowski

Witamy na stronie firmy PLCF, świadczącej uslugi strategicznego doradztwa finansowego i transakcyjnego w Polsce i na rynkach międzynarodowych.

Zaufało nam już wielu właścicieli dużych firm prywatnych i giełdowych. Jeżeli realizujesz w swojej firmie trudny i wymagający projekt oraz poszukujesz doświadczonego doradcy gwarantującego profesjonalizm, nieszablonowe podejście i poufność to dobrze trafiłeś.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą firmą.

Doradztwo transakcyjne i strategiczne
PLCF Piotr Łagowski

Witamy na stronie firmy PLCF, świadczącej uslugi strategicznego doradztwa finansowego i transakcyjnego w Polsce i na rynkach międzynarodowych.

Zaufało nam już wielu właścicieli dużych firm prywatnych i giełdowych. Jeżeli realizujesz w swojej firmie trudny i wymagający projekt oraz poszukujesz doświadczonego doradcy gwarantującego profesjonalizm, nieszablonowe podejście i poufność to dobrze trafiłeś.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą firmą.

Nasze usługi doradcze dla firm

Fuzje i przejęcia

Są to usługi o typowo transakcyjnym charakterze. Kompleksowo doradzamy inwestorom krajowym i zagranicznym, którzy chcą zdynamizować rozwój swoich firm poprzez przejecie Innych podmiotów.

W przypadku doradztwa na rzecz sprzedających identyfikujemy potencjalnych inwestorów, przygotowujemy dokumenty ofertowe oraz negocjujemy optymalne finansowo, podatkowo i prawnie warunki wyjścia z inwestycji. Doradzamy również przy fuzjach i podziałach, w których kluczowym zadaniem jest przekonanie partnerów do określonego parytetu wymiany swoich aktywów oraz wyboru odpowiedniej struktury transakcji. Wspomagamy także swoich klientów przy pozyskiwaniu finansowania realizowanych przez nich transakcji. Więcej o fuzjach i przejęciach.

...pokaż więcej

Strategiczne doradztwo finansowe

Jest to grupa usług doradczych o różnorodnym indywidualnym charakterze, których cechą wspólną jest rekomendacja optymalizacji wartości firmy z punktu widzenia jej właścicieli.

Bardzo często po początkowym okresie dynamicznego rozwoju istnieje wiele możliwych, choć wzajemnie się wykluczających, strategicznych dróg rozwoju przedsiębiorstw. Naszym zadaniem w takim przypadku jest przeprowadzenie kompleksowych analiz (finansowych, podatkowych i prawnych) wszystkich opcji strategicznych i zaproponowanie właścicielom firm takich rozwiązań, które zoptymalizują wartość posiadanych przez nich aktywów, przy określonym poziomie akceptowalnego przez nich ryzyka. Dowiedz się więcej o strategicznym doradztwie finansowym.

...pokaż więcej

Restrukturyzacje

Jest to usługa kierowana przede wszystkim do firm będących w trudnej sytuacji finansowej. We współpracy z Klientami przygotowujemy plany naprawcze, które przedstawiamy wierzycielom.

Poszukujemy alternatywnych rozwiązań w zakresie pozyskania finansowania, dopasowanych do realnych możliwości restrukturyzowanych firm. Dowiedz się więcej o restrukturyzacjach firm.

Pozyskiwanie Finansowania

W sposób kompleksowy dokonujemy oceny i opiniujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne oraz przygotowujemy dane i materiały niezbędne do pozyskania ich finansowania. Doradzamy w negocjacjach umów kredytowych z bankami oraz doradzamy przy pozyskaniu finansowania przedsiębiorstw ze strony funduszy private equity. Dowiedz się więcej o pozyskiwaniu finansowania.

Nadzór Właścicielski

Wspomagamy grupy kapitałowe w sprawowaniu nadzoru nad ich spółkami zależnymi poprzez uczestnictwo w Radach Nadzorczych i Komitetach Audytu. Opracowujemy efektywne systemy raportowania na potrzeby grup kapitałowych. Dowiedz się więcej o nadzorze właścicielskim.

Nie ma usługi której szukasz?

Skontaktuj się z nami, z pewnością znajdziemy rozwiązanie Twojego problemu.

Nasz Zespół doradców i analityków

Zespół PLCF stanowi dwoje doświadczonych doradców finansowych i transakcyjnych - Piotr Łagowski i Ewa Torosian (nasze życiorysy poniżej), jak również sieć współpracujących z nami krajowych i zagranicznych doradców prawnych, podatkowych, audytorów oraz specjalistów rynku kapitałowego. Dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom dedykowane dla ich potrzeb zespoły doradcze. Taki model biznesowy zapewnia nam zarówno elastyczność, jak również zdolność do realizacji dużych projektów zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zgrany i profesjonalny zespół

  • Kilkanaście przeprowadzonych transakcji kupna/sprzedaży firm
  • Doradztwo strategiczne na rzecz wiodących polskich firm prywatnych
  • Ponad 20-letnie doświadczenie doradcze i biznesowe
  • Międzynarodowe projekty realizowane w wielu krajach europejskich
  • Tysiące filiżanek kawy wypitej podczas dyskusji z naszymi klientami

praktyczne podejście do projektów

Piotr Łagowski PLCF

Piotr Łagowski

Założyciel i dyrektor zarządzający PLCF.

Piotr Łagowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego posiadającym ponad 25-letnie międzynarodowe doświadczenie biznesowe. Jego główne atuty to wszechstronna wiedza, zdroworozsądkowość i doskonałe bezpośrednie relacje z klientami.

W początkach swej kariery zawodowej pracował w firmach doradczych oraz spółkach zarządzających funduszami inwestycyjnymi stworzonymi przez międzynarodowe instytucje finansowe (Bank ING, Bank Creditanstalt).

Przez następnych kilka lat był członkiem zarządu wiodących polskich grup przemysłowych, takich jak: ZPW Prospan i ZPW Grajewo (obecnie: Pfleiderer Grajewo SA), Grupy Kapitałowej Boryszew i wchodzącej w skład tej grupy Impexmetal SA. W przedsiębiorstwach tych realizował szereg znaczących projektów restrukturyzacyjnych i integracyjnych, dzięki czemu zyskał bogate doświadczenie w bieżącym zarządzaniu operacyjnym dużymi wielozakładowymi grupami przemysłowymi.

W kolejnych latach kontynuował swoją karierę zawodową współpracując z czołową polską firmą doradztwa finansowego Pekao Access zarządzając szeregiem projektów fuzji i przejęć, restrukturyzacji finansowej oraz pozyskując finansowanie dla polskich i zagranicznych inwestorów realizujących projekty w Polsce, Rosji, Ukrainie, Czechach i w krajach bałtyckich.

Od 2009 roku prowadzi własna firmę - PLCF świadczącą profesjonalne usługi typu corporate finance. Jest również członkiem Rad Nadzorczych oraz Komitetów Audytu dużych polskich firm giełdowych i prywatnych.

...pokaż więcej
Ewa Torosian

Ewa Torosian

Ewa Torosian posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie corporate finance, poparte udziałem zarówno w dużych międzynarodowych transakcjach, jak również w projektach o mniejszej skali.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. W ramach międzynarodowego programu CEMS studiowała zarządzanie na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.

Na początku swej drogi zawodowej pracowała w firmie doradczej Peako Access przy wielu transakcjach fuzji i przejęć, projektach prywatyzacyjnych oraz przy pozyskiwaniu finansowania dla czołowych polskich przedsiębiorstw.

W kolejnych latach na stanowisku eksperta ds. fuzji i przejęć w Telekomunikacji Polskiej S.A. (Orange Polska) realizowała szereg projektów M&A o łącznej wartości transakcyjnej 1,8 mld złotych.

W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczyła w transakcjach realizowanych w branży energetycznej, chemicznej, TMT (Technologie, Media i Telekomunikacja), spożywczej oraz ochrony zdrowia.

...pokaż więcej

Nasi Klienci

Poniżej przedstawiono naszych wybranych klientów oraz ich referencje

doradztwo strategiczne i transakcyjne na rzecz jednej z wiodących europejskich firm segmentu płyt drewnopochodnych w projekcie inwestycji na rynkach krajów WNP (Rosja, Ukraina, Kraje Bałtyckie).

doradztwo w projekcie opracowywania strategii rozwoju Grupy Impexmetal działającej w segmencie metali nieżelaznych oraz pomoc w opracowaniu programów restrukturyzacji dla wybranych spółek Grupy.

doradztwo transakcyjne i strategiczne na rzecz wiodącego krajowego producenta nawozów i bieli tytanowej w procesie prywatyzacji i upubliczniania spółki.

doradztwo transakcyjne przy wykupie menadżerskim czołowego polskiego producenta tkanin.

wieloletnie doradztwo transakcyjne i strategiczne na rzecz czołowego polskiego producenta słodyczy oraz napojów w realizowanych przez niego projektach przejęć innych podmiotów w Polsce jak też za granicą

doradztwo finansowe na rzecz spółki PBH S.A. w projekcie definiowania strategii rozwoju czołowej polskiej sieci salonów odzieżowych Quiosque.

wieloletnie doradztwo strategiczne i finansowe realizowane na rzecz lidera polskiego rynku ryżu, kasz i pieczywa.

doradztwo w projekcie definiowania strategii rozwoju grupy kapitałowej polskiego producenta pieców przemysłowych na rynkach zagranicznych

doradztwo transakcyjne i finansowe realizowane na rzecz polskiego producenta materiałów ogniotrwałych w procesie restrukturyzacji grupy kapitałowej.

doradztwo finansowe na rzecz polskiego dystrybutora wyrobów spożywczych

doradztwo na rzecz funduszu inwestycyjnego w procesie sprzedaży udziałów FPA Group- wiodącej polskiej firmy z segmentu outsurcingu kadr, płac i księgowości.

strategiczne doradztwo finansowe świadczone na rzecz jednego z liderów polskiego rynku usług tłumaczeń i usług konferencji.

Referencje firm, którym pomogliśmy w biznesie

zobacz, co klienci o nas piszą

Długoletnia współpraca z wieloma klientami

Referencje

Case Studies

Poniżej przedstawiamy kilka naszych wybranych projektów

Inwestycja koncernu Pfleiderer AG w Rosji

Na początku tego stulecia niemiecki koncern Pfleiderer AG był jednym z wiodących europejskich producentów płyt drewnopochodnych. Koncern ten dokonał znaczącej inwestycji w Polsce poprzez przejęcie zakładów w Grajewie i Wieruszowie i niedługo potem podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolejnej dużej inwestycji, tym razem w jednym z krajów Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kraje Bałtyckie). Ze względu na znajomość sektora oraz umiejętność prowadzenia projektów w tym regionie Europy PLCF Piotr Łagowski został wybrany doradcą strategicznym Pfleiderer AG w tym projekcie.

W pierwszym kroku zebraliśmy wszelkie dostępne informacje na temat stanu sektora płyt drewnopochodnych oraz jego otoczenia rynkowego (dostawcy, odbiorcy, otoczenie makroekonomiczne) w poszczególnych krajach jak również przygotowaliśmy listę istniejących producentów. Na bazie tego powstała pierwsza szeroka lista potencjalnych celów inwestycyjnych. Następnie odbyliśmy wizyty w większości tych firm, podczas których badaliśmy kwestie techniczne, rynkowe i prawne oraz rozpoznawaliśmy strategię obecnych właścicieli. W efekcie powstała krótka lista podmiotów do ew. przejęcia.

W kolejnym kroku przeprowadzono negocjacje z właścicielami firm z krótkiej listy oraz doprecyzowano na ile przejęcie, każdej z nich daje szanse na realizację synergii i celów strategicznych Koncernu Pfleiderer. Jako, że odpowiedź była negatywna, zdecydowano się na odstąpienie od koncepcji wejścia na rynek poprzez przejęcie istniejącego producenta i w dalszym etapie prac skoncentrowano się na wyborze optymalnego miejsca do realizacji projektu typu greenfield. Zrealizowano wiele wizyt i spotkań z władzami regionalnymi, potencjalnymi dostawcami, odbiorcami i kooperantami. Wiedza zdobyta w trakcie całego procesu pozwoliła na wybór takiej lokalizacji, która zapewniła późniejszy sukces całego przedsięwzięcia. Inwestycja została ulokowana w mieście Nowgorod i realizowała ją polska część koncernu. Jest ona do dzisiaj największą inwestycją zrealizowaną przez polską firmę na terenie Rosji (jej wartość to kilkaset milionów złotych).

...pokaż więcej
Przejęcie irlandzkiego producenta słodyczy typu premium Lily O’Brien's przez Colian Holding SA

Lily O’Brien’s to irlandzki producent wyrobów czekoladowych i deserów typu premium. W firmę tą zainwestował wiodący światowy fundusz inwestycyjny Carlyle Group zapewniając spółce osiągnięcie wzrostu skali działalności. Po kilku latach od swej inwestycji w 2017 roku Fundusz przystąpił do wyjścia z inwestycji. Zainteresowała ona polski Colian Holding S.A. którego strategia zakłada dokonywanie przejęć markowych producentów słodyczy na wybranych rynkach. PLCF Piotr Łagowski będący stałym doradcą transakcyjnym Colian Holding S.A. odpowiadał za przeprowadzenie również tej transakcji.

Naszym zadaniem było zarządzanie zespołem projektowym w skład którego oprócz ekspertów Colian wchodzili również irlandzcy doradcy prawni i finansowi. Zadaniem tego zespołu było przeprowadzenie kompleksowego badania due dilligence przejmowanej spółki, zdefiniowanie synergii i zaplanowanie integracji, przygotowanie prognoz finansowych oraz wycen. Odpowiadaliśmy również za prowadzenie całego procesu negocjacyjnego/

Największym wyzwaniem tego projektu była konieczność zbudowania odpowiedniej komunikacji pomiędzy kupującym będącym polską firmą, sprzedającym będącym światowym gigantem sektora funduszy inwestycyjnych oraz lokalnymi irlandzkimi partnerami i zarządem przejmowanej spółki. Udało się to osiągnąć w wyniku czego pod koniec 2017 roku nastąpiła finalizacja wartej ok 40 mln EUR transakcji (cena za akcje plus dług). Jest to największa inwestycja polskiej firmy w Irlandii.

Zrozumienie lokalnej specyfiki i uwarunkowań

...pokaż więcej
Sprzedaż FPA- firmy z sektora usług outsouringu kadr, płac i księgowości

obsługa również mniejszych podmiotów

Projekt ten dotyczy stosunkowo niewielkiej firmy (poniżej 10 mln zł przychodów) ale jest dobrym świadectwem na to, że również w przypadku sprzedaży tego rodzaju podmiotów warto skorzystać z profesjonalnych usług doradztwa transakcyjnego.

Właścicielem FPA Group (warszawskiej firmy z sektora outsourcingu kadr, płac i księgowości) był fundusz inwestycyjny Nitecki Acquisition. Fundusz zdecydował się na wyjście z tej inwestycji i zlecił PLCF Piotr Łagowski przeprowadzenie tej transakcji.

W ramach tego projektu przeprowadziliśmy analizy wstępne spółki przygotowaliśmy pełną dokumentację ofertową, zidentyfikowaliśmy potencjalnych inwestorów oraz zebraliśmy ich oferty wstępne. Jako, że ofert było kilka i część z nich spełniało oczekiwania Sprzedającego zdecydowano o przystąpieniu do drugiej fazy projektu. W trakcie tej fazy przeprowadziliśmy negocjacje z wybranymi inwestorami oraz umożliwiliśmy im przeprowadzenie procesu due diligence. Ostatecznie najlepszą ofertę końcową przedstawiła firma Grant Thorton i to ona została nowym właścicielem FPA Group dając tej spółce szanse na dalszy rozwój w ramach większej organizacji.

...pokaż więcej

Artykuły i Aktualności

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie upadają pomimo pandemii?

Ostatni rok był katastrofalny dla biznesu w Polsce. Epidemia koronawirusa i związane z nią kolejne lockdowny zrujnowały podstawy funkcjonowania wielu branż i przedsiębiorstw. Wydawać by się mogło, że w ślad za tym gospodarka doświadczy wielu upadłości firm, jednak na ten moment statystyki nie są złe- wg danych COIG w roku...

czytaj dalej...

Sponsorujemy :)

Zawody esportowe - wsparcie eventu organizowanego przez Get Ready

Get Ready to Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Sportem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (którego również jestem absolwentem). Koło to jest organizatorem wielu imprez i konferencji związanych ze sportem oraz zarządzaniem sportem. W 2017 roku Get Ready, we współpracy z klubem koszykarskim Dziki Warszawa zrealizowało innowacyjny projekt esportowy. Po ogłoszeniu przez...

czytaj dalej...


Czy Tarcza zastąpi prawdziwą restrukturyzację?

czytaj dalej...

Doradca transakcyjny czy strategiczny?

czytaj dalej...

Wywiad w TVN CNBC

czytaj dalej...

Ile jest warta moja firma?

czytaj dalej...

Top